Eens per vijf jaar wordt er een Lustrum feestavond georganiseerd. Daarnaast worden er diverse activiteiten buiten het badminton om georganiseerd, hiervoor is een Feest Commissie ingesteld. De Feest Commissie kan bestaan in een wisselende samenstelling.

In 2018 bestaat BC Bahosa 50 jaar en gaan we een leuk feest vieren!! 

Aanmelden voor de feestcommissie kan bij het bestuur!