Bahosa is aangesloten bij Badminton Nederland, voorheen de Nederlandse Badmintonbond (NBB).  Dit betekent dat alle leden worden aangemeld als Badminton Nederland-lid. Jaarlijks is men hiervoor aan Badminton Nederland een bondscontributie verschuldigd.

De verschuldigde bonds- contributie wordt door de vereniging direct afgedragen aan de bond.

De leden ontvangen van Badminton Nederland via hun e-mailadres een ledenpas, die o.a. de mogelijkheid biedt om aan de competitie en aan toernooien deel te nemen.

Naast de bondscontributie betalen de leden een jaarlijkse verenigingscontributie.

De contributie dient per kwartaal te worden betaald. Dit kan op 2 manieren:

-       1)  via automatische incasso:

De te betalen contributies/bijdragen kunnen betaald worden via een automatische incasso. Het formulier voor de incasso staat op de website van Bahosa, te vinden bij verenigingsinformatie-Bahosa services-documenten en via onderstaande link: 

Machtigingsformulier_Automatische_Incasso.pdf

-        2) via nota:

Voor het begin van ieder kwartaal ontvangt een lid de te betalen nota voor het komende kwartaal. De nota dient betaald te zijn uiterlijk per de datum die op de nota  vermeld staat. Voor het betalen via een nota wordt per kwartaal € 1,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen:

Opzeggen kan statutair alleen tegen het einde van het verenigingsjaar (kalenderjaar), met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  Bij opzegging wordt niets gerestitueerd. Indien een opzegging binnenkomt na 1 december is men voor het daaropvolgende jaar de gehele verenigingscontributie en de bondscontributie verschuldigd.

Overzicht Kosten:

Hieronder is een overzicht opgenomen met jaarcontributies en verplichte bijdragen per senior/junior (in euro’s) vanaf 1 januari 2017:

CONTRIBUTIE 2017          
  Contributie Training* Competitie Bond Totaal
Senioren Recreanten 122     10,45 132,45
Senioren Sport   Overdag 122     10,45 132,45
Senioren   Competitie 122   60 10,45 192,45
Senioren Competitie ddw 122   40 10,45 172,45
Senioren   Competitie + training 122 75 60 10,45 267,45
Jeugd   Recreanten 122 40   10,45 172,45
Jeugd   Competitie 122 40 12 10,45 184,45

 

 *: Voor de senioren: training op de donderdagavond     Voor de junioren: training in een van de jeugdgroepen.