Meer bewegen voor ouderen

Om lang gezond te blijven is het van belang om te blijven te bewegen. Dat kan door te
wandelen of fietsen of door te sporten. Met name voor ouderen is bewegen van essentieel
belang. Stilstaan is achteruitgaan. Je wordt strammer en stijver. De gemeente Midden-
Groningen onderschrijft dat van harte en stimuleert de sportverenigingen om meer ouderen
te betrekken in hun sport.

Badminton, een ideale sport voor ouderen: Velen van u hebben ongetwijfeld op de camping
of thuis op straat een pluimpje geslagen. Doel was om zo vaak mogelijk over te slaan. Dit
natuurlijk bij mooi weer en windstil. Weet u dat juist badminton een ideale sport is voor
ouderen? Het is lekker ontspannend: een lichte racket en shuttle, is lichtvoetig, het hele
lichaam is actief. De badmintonvereniging BAHOSA biedt daarom al jarenlang mensen de
gelegenheid om op de dinsdagmiddag lekker te komen badmintonnen in de Kalkwijckhal. Die
kans willen we alle ouderen in de gemeente Midden-Groningen aanbieden door een
badmintoninstuif te organiseren. We namen contact op met het POSO-bestuur. Al gauw
bleek dat zij het een prima initiatief vonden en deze instuif van harte aanbevelen. Hopelijk
kunnen we u ertoe aanzetten een pluimpje (shuttle) te slaan en kunt u ontdekken of u het
leuk vindt.

Deze Badmintoninstuif organiseert BAHOSA op dinsdagmiddag 18 februari onder
begeleiding van trainers in de Kalkwijckhal. Het begint om 14:00 uur en het duurt tot 15:30
uur. Daarna sluiten we af met koffie en thee in de kantine, samen met de Bahosa-leden van
dinsdagmiddaggroep. U bent van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen. De rackets en
shuttles zijn in de sporthal aanwezig maar eenvoudige sportkleding en gymschoenen mag u
zelf meenemen.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met

George Kerdijk (06 52 04 40 26)
of
Bert van Dijk (06 16 38 81 80).