Contributie

Contributie 2023/2024

BadmintonContributieCompetitie Bond
Senioren€122,00€17,40
Jeugd (t/m 18 jaar)€122,00€12,00€17,40
PickleballContributieCompetitieBond
Senioren€45,00n.v.t.n.v.t.
Bij betaling via een nota wordt € 1,50 extra in rekening gebracht voor administratiekosten.

De definitieve bijdragen voor het kalenderjaar worden op de ALV vastgesteld.

Een lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een periode van 1 jaar, en loopt van 1 juli tot 1 juli (verenigingsjaar). Daarna wordt telkens per jaar verlengd. Contributie bij aanmeldingen worden naar rato geïncasseerd. Bij opzeggingen in het kalenderjaar is de contributie van het lopende kalenderjaar verschuldigd.

De contributie voor Pickleball is voorlopig vastgesteld op € 45,- van 28 maart t/m 18 juli 2024. Daarna zal de nieuwe contributie worden vastgesteld.

Aanvraag Jeugdsportfonds

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Wanneer er niet genoeg financiële middelen zijn om een
jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Ook als uw kind al sport maar u als ouders moeite heeft om de contributie op te brengen. Op de website van deze organisatie, www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen, is alle informatie te vinden hoe en door wie dit aangevraagd kan worden.

Meedoenfonds

Gemeente Midden-Groningen vindt dat iedereen het recht heeft om mee te kunnen doen aan sport, educatie en cultuur in onze gemeente. Daarom zijn we gestart met een webwinkel gevuld met activiteiten en producten, speciaal voor mensen die het net wat moeilijker hebben. Doet u ook mee?

Download de fyler